ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้น PU (Polyurethan)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บริเวณพื้นเก็บสารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บริเวณบ่อเก็บสารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบแท็งค์ด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFPR บริเวณ Gutter
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบท่อด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบมอเตอร์ด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บ่อบำบัดน้ำเสีย
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บ่อเกลือ
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บ่อเกลือ
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP พื้นที่วางแท๊งค์เก็บสารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบท่อ FRP บริเวณรอยรั่ว
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบบ่อ FRP
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP
   

ลัักษณะงาน
: งานซ่อมพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บริเวณรางระบายน้ำ (Gutter)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บริเวณรางระบายน้ำ (Gutter)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บ่อบำบัดน้ำเสีย
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP บริเวณแท่นตั้งแท๊งค์สารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบFRP XXX
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นไฟเบอร์กลาส (เคลือบFRP)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นไฟเบอร์กลาส (เคลือบFRP)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบแท๊งค์ด้วยไฟเบอร์กลาส (เคลือบFRP)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบแท๊งค์ด้วยไฟเบอร์กลาส (เคลือบFRP)
   

ลัักษณะงาน

: งานเคลือบแท๊งค์ด้วยไฟเบอร์กลาส (เคลือบFRP)

   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบบ่อด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบไฟเบอร์กลาส บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบไฟเบอร์กลาส แท็งค์เก็บสารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบไฟเบอร์กลาสบริเวณพื้นที่เก็บสารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบไฟเบอร์กลาส บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบไฟเบอร์กลาส บ่อเก็บสารเคมี
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบ FRP บริเวณท่อCooling
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นพียู (PU-Polyurethan)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Flooring)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบท่อด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

ลัักษณะงาน
: งานเคลือบท่อด้วยอีพ็อกซี่ (Epoxy Coating)
   

บริษัทไทยเซอร์วิสเพ้นท์ จำกัด
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้งงานเคลือบไฟเบอร์กลาส เคลือบ FRP งานเคลือบป้องกันสารเคมี แท้งค์ ถัง ท่อ งานพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy)งานขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส อาทิ ถัง FRP งานติดตั้งระบบกันซึม ดาดฟ้า ใต้ดิน และพื้นห้องเย็น งานพื้น PU (Polyurethan) งานทาสีแท๊งค์ ทาสีถัง ทาสีท่อ งาน Painting ต่างๆยินดีให้คำปรึกษาฟรี
 
 
 
 
 
 
บริษัทไทยเซอร์วิสเพ้นท์ จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและบริการเรื่องงานพื้นทุกประเภทสนใจติดต่อ Tel : 081-3779714 เวลา 08.30 - 17.30 น.
       
  Products & Service  
       
 
งานขึ้นรูป แท๊งค์ ถัง ไฟเบอร์กลาส
 
 
 
       
       
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
บริษัทไทยเซอร์วิสเพ้นท์ จำกัด
38/7 ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Tel : 038-022986 Fax : 038-022987 Mobile : 081-3779714 E-mail : sale@servicepaint.co.th
Copyright ©2010 : www.servicepaint.co.th.All Right Reserved.